موفقیت

 

 

Most people give up just when they"re about to achieve success. They quit on the one yard line. They give up at the last minute of the game, one foot from a winning touchdown

 

بیشتر آدم ها زمانی نا امید میشن که چیزی به موفقیتشون نمونده..در یک قدمی پیروزی  دست از تلاش بر می دارند...آنها در دقیقه آخر تمامی امید خود را از دست میدهند..یک قدم مانده به خط پایان و پیروزی

/ 0 نظر / 51 بازدید